Alessandro Pacchiarini (Footgolf Bluemoon) – 1° posto assoluto

Alessandro Pacchiarini (Footgolf Bluemoon) – 1° posto assoluto